[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by DOAE 2.5
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร
เมนูหลัก

แผนผังหน่วยงาน
เธซเธฑเธงเธซเธ™เน‰เธฒเธซเธ™เนˆเธงเธขเธ‡เธฒเธ™
Click ดูประวัติ
นางสาวมาลี ธรรมคำภีร์
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
7 : หัวหน้าหน่วยงาน
8 : นักวิชาการตรวจสอบภายใน
9 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป