[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by DOAE 2.5
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร
เมนูหลัก

แผนผังหน่วยงาน
เธ™เธฑเธเธงเธดเธŠเธฒเธเธฒเธฃเธ•เธฃเธงเธˆเธชเธญเธšเธ เธฒเธขเนƒเธ™
Click ดูประวัติ
นางสาวพรพิมล โตนิ่ม
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางปนัชดา มาแนม
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาวกนกพรรณ พูลเพิ่ม
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
นางสาวลักษณาวลัย ไชยสงค์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
7 : หัวหน้าหน่วยงาน
8 : นักวิชาการตรวจสอบภายใน
9 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป