[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by DOAE 2.5
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร
เมนูหลัก

แผนผังหน่วยงาน
เธเธฅเธธเนˆเธกเธšเธฃเธดเธซเธฒเธฃเธ‡เธฒเธ™เธ—เธฑเนˆเธงเน„เธ›
นางสาวสุภาพร ยืนยงค์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศุภัชฌา นิราราช
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
7 : หัวหน้าหน่วยงาน
8 : นักวิชาการตรวจสอบภายใน
9 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป