[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by DOAE 2.5
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร
เมนูหลัก

  


หน้าหลักผู้ดูแลระบบ      ปฏิทินกิจกรรม

2561
  มกราคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
  กุมภาพันธ์  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
  มีนาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  เมษายน  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
  พฤษภาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
  มิถุนายน  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
  กรกฏาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
  สิงหาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  กันยายน  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
  ตุลาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
  พฤศจิกายน  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
  ธันวาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


กิจกรรมประจำเดือนนี้
ที่วัน เดือน ปีี่กิจกรรมรายละเอียดเวลา
1[ 2018-01-08]ตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี
2[ 2018-01-09]ตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 2) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี
3[ 2018-01-10]ตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 3) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี
4[ 2018-01-11]ตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 4) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี
5[ 2018-01-22]ตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย (เกษตรที่สูง)
6[ 2018-01-23]ตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 2) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย (เกษตรที่สูง)
7[ 2018-01-24]ตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 3) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย (เกษตรที่สูง)
8[ 2018-01-25]ตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 4) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย (เกษตรที่สูง)
9[ 2018-01-26]ตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 5) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย (เกษตรที่สูง)
10[ 2018-01-27]ตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 6) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย (เกษตรที่สูง)