[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by DOAE 2.5
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร
เมนูหลัก

  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
31/ม.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สัญญาการยืมใช้พัสดุที่ได้จากงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ( 185 / )
    กลุ่มตรวจสอบภายในขอประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติในการจัดทำสัญญาการยืม กับ เกษตรกร เรื่อง “แนวทางการยืมใช้พัสดุที่ได้จากงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กระทรวงมหาดไทย 2560” ตามที่แนบ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4/ต.ค./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานสรุปผลผู้ตรวจสอบภายในภาคราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ( 852 / )
    รายงานสรุปผลของผู้ตรวจสอบภายในภาคราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 1 ครั้ง.
18/ก.ย./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการตรวจสอบกานดำเนินงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ว (ตำบลละล้าน) ( 273 / )
    ผลการตรวจสอบกานดำเนินงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ว (ตำบลละล้าน)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18/ส.ค./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือการปฏิบัติงาน\"กระบวนงานการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน\" ( 352 / )
    คู่มือการปฏิบัติงาน"กระบวนงานการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน"
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/ก.ค./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเด็นคำถามเพิ่มเติม ตาม พรบ. ซื้อ จ้าง 2560 ( 522 / )
    ประเด็นคำถามเพิ่มเติม ตาม พรบ. ซื้อ จ้าง 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10/ต.ค./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ๒๕๖๐ ( 434 / )
    แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ๒๕๖๐
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31/ส.ค./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบจัดเก็บองค์ความรู้ เรื่องการตรวจสอบการจ้างเหมาแรงงานต่อเนื่องกับปีงบประมาณใหม่ ( 434 / )
    แบบจัดเก็บองค์ความรู้ เรื่องการตรวจสอบการจ้างเหมาแรงงานต่อเนื่องกับปีงบประมาณใหม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31/ส.ค./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ( 472 / )
    รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/ก.พ./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรฐานกระบวนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (2) ( 410 / )
    กลุ่มตรวจสอบภายใน ขอเผยแพร่มาตรฐานกระบวนงานการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/ก.พ./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรฐานกระบวนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1) ( 415 / )
    กลุ่มตรวจสอบภายใน ขอเผยแพร่มาตรฐานกระบวนงานการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>